Værktøj og udstyr
Meningen med denne side på webshoppen er at give dig mulighed for at finde det, du ikke kan finde, hvor du normalt handler i din planteskole eller plantemarked. 

Det kunne eksempelvis være en podetang, som er nyttig, hvis du har svært ved at arbejde med en podekniv.

Det kunne være en plantekuvøse, der har de samme egenskaber som den, der er beskrevet under tomater; men som er videreudviklet med henblik på at blive produceret i større antal, og som er hårdfør og sammenklappelig.

Det kunne være et enkelt og billigt system til automatisk vanding, hvor du ikke tør have en haveslange liggende i f.eks. en havestue, eller hvor det er ubekvemt på f.eks. en altan.

Der er talrige eksempler, og mange erfarne haveejere har sikkert også selv manglet noget, som gjorde nogle ting mulige i haven. Du har måske nogle hjemmegjorte værktøjer og udstyr, som andre kunne have glæde af, hvis det blev videreudviklet.